#újpedagógia +36(30) 271 4725 | info@ujpedagogia.hu
Tréningjeink, workshopjaink
 
„Ne közösíts ki!”
Bántalmazás az iskolában workshop
Workshop az iskolai bántalmazásokról gyerekcsoportoknak vagy pedagógusoknak.

Gyerekeknek: Foglalkozás során cél a gyerekek bevonása szituációs gyakorlatokon keresztül, a bántalmazással kapcsolatos előzetes tudásuk, prekoncepcióik, megoldási módozataik felszínre hozása, a bántalmazó szituációk feldolgozása, szereplők megnevezése, különböző mintázatok feldolgozása.

Tanároknak: Pedagógusokkal a bántalmazó helyzetről, szituációk, szereplőkről, lehetséges beavatkozási pontokról beszélünk.
 
Digitális gyerekek
Hogyan használjunk tanításhoz digitális eszközöket?
Digitális eszközökön és felületeken zajló csoportmunkán keresztül megismerhetik a tanárok a digitális pedagógiai módszertan alapelveit, melyek segítségével a megismert felületeket szakszerűen és kreatívan tudják felhasználni saját tanítási gyakorlataikban. Játékos, kalandos, mégis mély és praktikus tudást hozunk létre.
 
A pedagógiai projekt
Projektmódszer a gyakorlatban
A tréning a pedagógiai projekt módszertanának alkalmazását mutatja be saját élményes gyakorlatban. A pedagógusok csoportokban dolgoznak saját projektjükön, miután megismerték a projekt megtervezésének 7 fázisú modelljét. Saját projektjük megtervezése, kivitelezése, bemutatása és értékelése alatt jó gyakorlatokat és buktatókat is megismernek, mely támogatja a módszer saját pedagógiai gyakorlatukba való beépítését.
 
Demokrácia az osztályteremben
A workshop során a résztvevők megismerkednek a demokratikus nevelés alapelveivel, a demokratikus nevelő jellemzőivel és kidolgozzák saját jó gyakorlatukat. Találkoznak a közös szabályrendszer-alkotás folyamatával, a beszélgetőkörök működtetésének szabályaival, illetve a demokratikus felnőtt-gyermek kommunikáció ismérveivel. Demokratikus légkörben teljesen átalakul az osztálydinamika, a partneri viszony növeli a bizalmat.
 
A szemléletváltás pedagógiája
Pozitív pedagógia
A tréning a pozitív pszichológia oktatásban használható elméleteit és gyakorlatait dolgozza fel a résztvevők saját szemléletének megfigyelése és felülvizsgálata mentén. Az optimizmus fejlesztése, a fejlődési szemléletű visszajelzés, az asszertív kommunikáció, a kreativitás és alkotó elemünk kibontakoztatásának módszereit jó gyakorlatokon keresztül tapasztalhatja meg a pedagógus, miközben módszertani eszköztárat kaphat a szemléletváltás pedagógiájának tantermi használatához.
 
Gamification bevezetése
A gamification módszerének lépései gyakorlatba átültetve. A résztvevő a tréning végére kidolgozza saját pontozási struktúráját, feladatbankot készít, mellyel elindulhat, és megismeri a rendszer bevezetését megelőző gyakorlati lépéseket, a lehetséges buktatókat és egérutakat, melyek segítségével egyszerűbb lesz a diákok (kollégák és szülők) adaptálódási folyamata is.
 
Tudatos médiahasználat, kritikai gondolkodás
Workshop tanulóknak, tanároknak
Ebben a képzési programunkban megvizsgáljuk az információs robbanás után kialakult médiafogyasztási szokásokat, illetve azokat a helyzeteket, melyekkel a gyerekek alakuló médiafogyasztási szokásaik során szembesülnek.
 
SOLE - Önirányított tanulási környezet
Az önirányított tanulási környezet koncepciójában irányított kérdésekkel ösztönözzük a tanulási folyamatban részt vevőket, hogy olyan témákkal foglalkozzanak, melyek valóban érdeklik őket. Kitérünk arra, hogy mit jelent az önirányított tanulás, a minimális beavatkozás elve, hogyan lehet “nagy” és “kutatói kérdéseket” feltenni.